Hastane Pnömatik Tüp Sistemleri

Söz konusu insan hayatı olduğunda, zaten değerli olan zaman paha biçilmez bir değer kazanmaktadır. Pnömatik tüp sistemleri ile laboratuar örnekleri, ünite kanlar ve hasta dosyaları ihtiyaç duyulan noktalara son derece hızlı ulaşmaktadır. Sumetzberger GMBH, bu noktada çözümlerini , hastanelerin temel prensibi olan hijyen, güvenlik ve güvenilirlik konularını dikkate alarak geliştirmektedir.

Hastaneler çok çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği karmaşık sistemlerdir.Söz konusu insan sağlığı olduğundan, bu etkinliklerin hepsi aciliyet taşımaktadır.

Pnömatik tüp sistemi, hastanelerde güvenli ve hızlı taşıma için kullanılan bir araçtır.

Uygulama Alanları

Pnömatik tüp sisteminin hastane binası inşa edilirken kurulması gibi bir zorunluluk yoktur.Sistem, işlemekte olan bir hastaneye de kolaylıkla entegre edilebilir. Hastanenizde mevcut binalar arasında mesafe gözetmeksizin entegre bir sistem oluşturmak mümkündür.

Taşıma Kapasitesi

Pnömatik tüp içine sığan her şeyi taşır, örneğin ilaç, laboratuar örnekleri, acil tetkik örnekleri, kan üniteleri, röntgen filmleri, belgeler gibi materyaller pnömatik tüp sistemi ile taşınabilir. Sistem kan bankaları, poliklinikler, hemşire odaları, resepsiyon ve idare ofisleri gibi bölümlerin doğrudan bağlantısını sağlar.

Özellikler

Hastane tipik bir çalışma yeri olmadığından dolayı, sahip olduğu pnömatik tüp sisteminin birçok ihtiyacı karşılaması beklenir:

Laboratuar örneklerinin güvenli taşınmasını garanti altına almak için taşıyıcı hızı ayarlanabilir. Düşük taşıma hızı gönderiye özel yada alıcı istasyona özel manuel yada otomatik tayin edilebilir.
Taşıyıcının gönderim ve alımı yumuşaktır.
Taşıyıcı yükleme yetkisi kod verilerek sınırlandırılabilir.
Sistem sessiz çalışır ve hasta dostudur.Taşıyıcıların sterilizasyonu manuel yada otomatik yapılabilir.
Taşıyıcılar değişik tiplerde torba yada test tüpü taşımaya elverişlidir.
Sistemin hava sızdırmazlığı vardır. Taşıyıcıların tüp sisteminin kirlenmesine yol açmaması için sızıntılara karşı direnci vardır.
Bilgisayarlı kontrol sistemi aynı zamanda sistem verilerinin istatistiksel analizini mümkün kılmaktadır. Örneğin fiyat analizi ve fatura bilgileri gibi raporlar alınabilir.
Boş taşıyıcıların yönlendirilmesi taşıyıcı kimlik numarası yada yazılım üzerinden yönetilir

Grup Şirketlerimiz